تعيين سطح آزمون آيلتس

  تعيين سطح در چهار مهارت بصورت مجزا انجام مي شود. جهت تعيين سطح ، لطفا به نكات زير توجه فرماييد

الف: جهت تعيين سطح براي شما فايلهايي ارسال مي شود. اين فايلها حاوي تست اصلي آيلتس بوده كه بصورت تستي مي باشد. پس از انجام آزمون، فايل پاسخنامه را دريافت كرده و سپس نمره خود را در لينك ارزيابي تعيين سطح وارد نماييد تا مشخص شود كه نمره شما در آزمون چند است

ب: آزمون اسپيكينگ و آزمون رايتينگ، توسط اساتيد مجموعه بصورت مجزا تصحيح مي شود و نتيجه آن براي شما بصورت اختصاصي ارسال خواهد شد. بنابراين، پس از انجام آن، لازم است فايل مربوطه را بصورت فشرده براي ما ارسال فرماييد. كليد ارسال فايل در بخش مربوطه تعبيه شده است

ج: پس از تعيين سطح در آزمون هاي اسپيكينگ و رايتينگ، استاد مربوطه نكاتي را جهت پيشرفت علمي شما، توصيه خواهند كرد

د:لطفا نتيجه آزمون تعيين سطح را چنانچه لازم شد در همايشها و يا كلاسهاي ما شركت نماييد، به همراه داشته باشيد

با تشكر
واحد آموزش